top of page

     Блеомицин 15мг 

      Kocak Farma

Срок хранения до 2023 года

Условия хранения 2-8С

  Отправка обязательно с 

соблюдением температурного 

        режима 2-8 С.

blemicin.jpg
Флакон 15мг N 1 - 700 грн

От 2-х упаковок скидка!

Винбластин 10мг во флаконе

             Kocak Farma 

   

Срок хранения до 2023 года.

Флакон 10мг N1 - 450 грн
Флакон 20мг N1 - 1600 грн
мисинту.jpg

 Митомицин     20мг №1

 Срок хранения до 2023 года

095 - 304 75 17

063 - 407 71 98

Контакты
bottom of page